Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_luty 2023

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru raportu monitoringowego, który obejmuje okres sprawozdawczy między 27 stycznia na 28 lutego 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2023 r. wyniosła 5,5%. W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosła o 0,3 p.p.,
 • W końcu stycznia 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 857,6 tys. bezrobotnych, tj. o 45,3 tys. (5,6%) więcej niż miesiąc wcześniej.

Europejski rynek pracy:

 • Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w grudniu 2022 r. wyniosła 6,1%, a dla strefy euro (UE-19) – 6,6%. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9%1. Lepszy wynik osiągnęły tylko Czechy (2,3%).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Sytuacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Oferty pracy w Polsce (styczeń 2023, XXXIII edycja)
 • Raport płacowy 2023
 • Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Retaining Talent at All Ages
 • Employment Outlook Survey Q1 2023
 • Randstad workmonitor 2023.

Link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-luty-2023?sort=default&term%5B%5D=1&text_search=