Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_kwiecień 2023

Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” w którym znajdują się najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowanie najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 marca a 28 kwietnia 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu 2023 r. wyniosła 5,4%. W porównaniu z lutym 2023 r. spadła 0,1 p.p., a w porównaniu z marcem 2022 r. – o 0,4 p.p.
 • W marcu 2023 r. do urzędów pracy zgłoszono 96,9 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 2,9 tys. ofert (3,1%) więcej niż w lutym 2023 r. i o 43,7 tys. (31,1%) mniej r/r.
 • Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 6516,8 tys.

Europejski rynek pracy:

 • Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w lutym 2023 r. wyniosła 6,0% a dla strefy euro (UE-20) – 6,6%.
 • Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym okresie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8%. Lepszy wynik osiągnęły tylko Czechy (2,4%).

Przegląd badań na rynku polskim:

 • Barometr Rynku Pracy, 17. edycja
 • Niedobór Talentów w Polsce
 • Oferty pracy w Polsce (luty 2023, XXXV edycja)
 • Nowoczesne formy zatrudnienia 2023
 • Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce – wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce
 • Pokolenie Z na rynku pracy. Postawy, priorytety, oczekiwania

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy

 • EU lack of labour won’t be solved by skills alone: Improving job quality is key
 • Fostering skills use for sustained business performance: Evidence from the European Company Survey
 • Q2 Hiring Outlook. Optimistic Despite Highest Talent Shortage in 17 Years.

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Rynek-pracy_kwiecie-2023.pdf