Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań _marzec 2023

W marcowym numerze raportu ( obejmuje okres od 28 lutego do 30 marca 2023 r.) przedstawiono m.in.:
Rynek  pracy w Polsce:

 • Dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2023 r. wyniosła 5,5%. W porównaniu ze styczniem 2022 r. pozostała bez zmian, a w porównaniu z lutym 2023 r. była niższa o 0,4 p.p
 • Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 6526,3 tys. W porównaniu ze styczniem 2023 r. spadło o 0,1% (o 3,8 tys. osób), a r/r wzrosło o 0,8% (o 51,4 tys. osób).
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł. W porównaniu ze styczniem 2023 r. wzrosło o 2,6%, a r/r – o 13,6%.

Europejski rynek pracy:

 • Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w styczniu 2023 r. wyniosła 6,1% , a dla strefy euro (UE-20) – 6,6% . Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8%1. Lepszy wynik osiągnęły tylko Czechy (2,5%).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, II kw. 2023 r., Polska
 • Trendy rynku pracy dorywczej 2023 #Praca natychmiastowa
 • Oferty pracy w Polsce (luty 2023, XXXIV edycja)
 • Migracje zarobkowe Polaków.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • 2023 report on gender equality in the EU
 • Building resilience after COVID-19: EU measures to protect jobs and promote skills
 • The value of essential work „World Employment and Social Outlook 2023”.

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_rynek_pracy_marzec_2023.pdf