Raport tematyczny: Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Rozwój i doskonalenie umiejętności to wymóg dzisiejszego rynku pracy, odnoszący się nie tylko do osób pozostających bez stałego zatrudnienia, ale także aktywnych zawodowo. Dlatego tak ważna stała się idea kształcenie przez całe życie.

Perspektywa uczenia się przez całe życie wytycza kierunki unijnej polityki oświatowej, która obejmuje działania na rzecz:

  • uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym);
  • uczenia się na wszystkich etapach życia, aż do późnej starości;
  • identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.

Raport prezentuje dwa rozwiązania wspierające realizację tej idei:

  • indywidualne konta szkoleniowe – mające poprawić dostęp do szkoleń oraz
  • mikropoświadczenia – uwierzytelniające zdobyte przez osoby fizyczne umiejętności i kompetencje.

Zapraszamy do lektury!

Raport dostępny jest pod adresem: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/IKS-i-mikropowiadczenia.pdf