RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ” – marzec’22

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w okresie od 28 lutego do 29 marca 2022 r.

W bieżącym numerze zwrócono uwagę na:

  • Dane GUS wskazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r. wyniosło 6220,04 zł. W porównaniu ze styczniem 2022 r. wzrosło o 2,5%, a r/r – o 11,7%.
  • W styczniu 2022 r. stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. wyniosła 14,0% (spadek o 0,3 p.p. m/m) w UE-27 i 13,9% (spadek o 0,3 p.p. m/m) w strefie euro (UE-19). W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Niemczech (5,7%), Czechach (6,8%) oraz w Holandii (7,6%), a najwyższe – w Grecji (31,4%), Hiszpanii (29,4%) i we Włoszech (25,3%). W Polsce stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wyniosła 10,8% i była niższa niż miesiąc wcześniej o 0,4 p.p.
  • W okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. 26% firm chce zatrudniać nowych pracowników, 23% planuje redukcje miejsc pracy, 46% nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 5% nie wie, co przyniesie najbliższy kwartał.

Ponadto w raporcie przedstawiono podsumowanie m.in. badań o Rynku pracy w Polsce:

  • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, II kw. 2022, Polska
  • Dwa lata nowej zawodowej normalności. Pracownicy i kandydaci w nowym świecie pracy
  • 600 tys. miejsc pracy dostępnych dla uchodźców z Ukrainy
  • Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

A także Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

  • The platform economy in Europe Results from the second ETUI Internet and Platform Work Survey
  • Overtime in Europe: Regulation and practice
  • The effects of AI on the working lives of women

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-marzec-2022