RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ” – luty’22

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w okresie od 27 stycznia do 28 lutego 2022 r.

W tym numerze zwrócono uwagę na:

  • Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. wyniosło 6064,24 zł. W porównaniu z grudniem 2021 r. spadło o 8,7%.
  • W styczniu 2022 r. najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwach: mazowieckim, śląskim i łódzkim, a najmniej w świętokrzyskim, podlaskim i opolskim.
  • Według danych Eurostatu w grudniu 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (13,0%), Grecji (12,7%) i we Włoszech (9,0%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,1%), Polsce (2,9%) i Niemczech (3,2%).

Poza tym w raporcie podsumowanie m.in. badań o Rynku pracy w Polsce:

  • Monitor Rynku Pracy (wyniki 46. edycji badania).
  • Fachowcy poszukiwani. Analiza ofert pracy fizycznej.
  • Rynek pracy w czasie COVID-19.

A także Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

  • Comparing the outcome of Government responses to Covid-19.
  • Artificial intelligence, platform work and gender equality.
  • Minimum wages in 2022: Bigger hikes this time around.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-luty-2022