RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ” – kwiecień 22

Kolejny z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej
ds. Kompetencji obejmuje okres sprawozdawczy od 29 marca do 29 kwietnia 2022 r.

Przedstawiono w nim dane dotyczące m.in:

  • Wg danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu 2022 r.wyniosła 5,4%. W porównaniu z lutym 2022 r. spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z marcem 2021 r. była niższa o 1,0 p.p.
  • Wg danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE -27 w lutym 2022 r. wyniosła 6,2% natomiast dla strefy euro (UE-19) – 6,8%. W tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,0%.

Rynek pracy w Polsce przedstawia następujące raporty:

  • Monitor Rynku Pracy
  • Kobieta w branży przemysłowej
  • Oferty pracy w Polsce
  • Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

  • Talent Trend 2022
  • Supporting policies addressing the digital skills gap
  • First impacts of the Ukrainian crisis on employment in the EU

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-kwiecien-2022