Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_maj 2023

Już jest dostępny! Kolejny z serii raportów monitoringowych
ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. W raporcie przedstawiono syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w terminie od 28 kwietnia do 31 maja 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu 2023 r. wyniosła 5,2%.
 • Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r. wyniosło 6524,3 tys.

Europejski rynek pracy:

 • Według aktualnych danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w marcu 2023 r. wyniosła 6,0%, a dla strefy euro (UE-20) – 6,5%.

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Monitor Rynku Pracy (wyniki 51. edycji badania)
 • Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej
 • Oferty pracy w Polsce (kwiecień 2023, XXXVI edycja)
 • Raport mobilności transgranicznej. Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy
 • Neuroróżnorodni w biurze
 • Wpływ AI na rynek pracy

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Living and working in Europe 2022
 • Integration of young people into the labour market with particular focus on traineeships
 • Gender differences in motivation to engage in platform work
 • Future of Jobs. Report 2023

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Rynek_pracy_maj-2023.pdf