RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ” – lipiec’22

Zapraszamy do wakacyjnego wydania raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (28 czerwca – 26 lipca 2022 r.).

W raporcie zwrócono uwagę na
a) Rynek pracy w Polsce:

  • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu 2022 r. wyniosła 4,9%. W porównaniu z majem 2022 r. spadła o 0,2 p.p., a w porównaniu z czerwcem 2021 r.
    była niższa o 1,1 p.p.
  • W czerwcu 2022 r. do urzędów pracy zgłoszono 96,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 10,0 tys. (9,4%) mniej niż w maju 2022 r. i o 21,6 tys.(18,3%) mniej r/r.

b) Europejski rynek pracy:

  • Według danych Eurostatu w maju 2022 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii(13,1%), we Włoszech (8,1%) i w Szwecji (7,7%).
  • Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,5%), Polsce (2,7%) i Niemczech (2,8%).
  • W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet osiągnęła poziom 7,1% (spadek o 0,1 p.p. m/m). Wśród mężczyzn bezrobocie wyniosło 6,2% (spadek o 0,1 p.p. m/m).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

  • Największy wzrost liczby ofert pracy r/r zanotowano w zawodach związanych z branżą IT (40% więcej niż w czerwcu 2021 r.) oraz w przypadku prawników (+27%).
  • Największy spadek nastąpił w popycie na pracowników fizycznych (-22%).
  • Utrata pracy podczas pandemii dotknęła szczególnie młodych ludzi – wiosną 2021 r. 17% osób w wieku od 18 do 29 lat zadeklarowało, że straciło pracę w wyniku pandemii. Rok później, w 2022 r. tylko 9% młodych twierdziło, że straciło pracę podczas pandemii i nadal są bezrobotni.

Raport jest dostępny pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-1 .