Konferencja podsumowująca prace nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz  firma MABEA utworzyły konsorcjum, którego celem było opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR).

Powołany przez konsorcjum zespół ekspercki od 12 stycznia pracował nad projektem SRK. Powstały dokument został poddany konsultacjom, trwającym od 22 kwietnia do 13 maja. W tym czasie w wywiadach fokusowych, seminariach konsultacyjnych oraz wywiadach indywidualnych wzięło udział ponad 100 osób – pracowników sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, przedstawicieli Sektorowej Rady Kompetencji, świata nauki, szkolnictwa średniego i wyższego, wykładowców oraz pracowników przedsiębiorstw związanych z branżą.

W związku z zakończeniem prac 25 maja 2022 r. w godz. 10.00 – 12.15 odbędzie w formie online konferencja podsumowująca. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Podczas spotkania:
– zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania sektorowych ram kwalifikacji,
– pokazane będą przykłady i inspiracje z innych branż.
– odbędzie się debata ekspertów, którzy wypowiedzą się na temat możliwości zastosowania wypracowanej ramy w branży wod-kan.

Szczegóły wydarzenia

Serdecznie Zapraszamy!

FORMULARZ REJESTRACYJNY