Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy  i wyniki badań _marzec 2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań _marzec 2023

W marcowym numerze raportu ( obejmuje okres od 28 lutego do 30 marca 2023 r.) przedstawiono m.in.: Rynek  pracy w Polsce: Dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2023 r. wyniosła 5,5%. W porównaniu ze styczniem 2022 r. pozostała bez zmian, a w porównaniu z lutym 2023Więcej oRynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań _marzec 2023[…]

obrazek stopki Skip to content