Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_luty 2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_luty 2023

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru raportu monitoringowego, który obejmuje okres sprawozdawczy między 27 stycznia na 28 lutego 2023 r. Rynek pracy w Polsce: Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2023 r. wyniosła 5,5%. W porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosła o 0,3 p.p., W końcu stycznia 2023 r. wWięcej oRynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_luty 2023[…]

obrazek stopki Skip to content