Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_styczeń 2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_styczeń 2023

Zapraszamy do pierwszego w 2023 r. raportu monitoringowego, który obejmuje okres sprawozdawczy od 30 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r. Rynek pracy w Polsce: Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2022 r. wyniosła 5,2%. W porównaniu z listopadem 2022 r. wzrosła o 0,1 p.p. W końcu grudniaWięcej oRynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_styczeń 2023[…]

obrazek stopki Skip to content