Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

PARP wydłuża nabór do konkursu Pracodawca Jutra

PARP wydłuża nabór do konkursu Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wydłuża nabór do siódmej edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji do udziału w siódmej edycji konkursu „Pracodawcy Jutra”.Więcej oPARP wydłuża nabór do konkursu Pracodawca Jutra[…]

obrazek stopki Skip to content