Zaproszenie do naboru ekspertów branżowych do odbioru programów DUZ (II etap)

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji  zapraszamy do wzięcia udziału w naborze ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbioru 175 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branż AUD, PGF, CES, CHM, DRM, EKA, HAN, ELE, MTL, FRK, MOD, MED, SPO, BPO, OGR, ROL, LES, RYB, TWO.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  • członka Sektorowej Rady ds. Kompetencji realizującego przedmiot zamówienia,
  • przedstawiciela instytucji klastra realizującego przedmiot zamówienia
  • pracownika/przedstawiciela Podmiotu Rynku Pracy charakteryzującego się innowacyjnymi technologiami lub specjalistyczną kadrą w zakresie branży/branż, w ramach których pogrupowane zostały zawody szkolnictwa zawodowego realizującego przedmiot zamówienia,
  • czynnego instruktora praktycznej nauki zawodu realizującego przedmiot zamówienia,
  • pracodawcy realizującego przedmiot zamówienia
  • pracownika realizującego przedmiot zamówienia.

Zamawiający odrzuci ofertę eksperta, który w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – etap II (DUZ II) (tj. POWR.02.10.00-00-1007/21, POWR.02.10.00-00-1003/21, POWR.02.10.00-00-1005/21, POWR.02.10.00-00-1006/21, POWR.02.16.00-00-1001/21, POWR.02.10.00-00-1008/21, POWR.02.15.00-00-1016/21, POWR.02.10.00-00-1010/21, POWR.02.15.00-00-1017/21) jest, był lub będzie zaangażowany jako kadra projektu konkursowego i/lub jest autorem przykładowych programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych lub jest niezależnym specjalistą recenzującym przykładowe programy nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych wyłonionym przez beneficjentów projektów konkursowych, w ramach branży do której został przygotowany program nauczania dodatkowej umiejętności zawodowej (DUZ), do którego składana jest oferta.

Termin składania: do 22 września 2022 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP: Opracowanie i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 82 zawodów .