Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”

„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych zachęca do zapoznania się ze „Standardem Usług Zdalnego Uczenia się”. Głównym celem Standardu jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej. To kompendium wiedzy zarówno dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, jaki i osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie rozwoju/ uczenia się. Informacje na temat Standardu dostępneWięcej o„Standard Usług Zdalnego Uczenia się”[…]

obrazek stopki Skip to content