Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił wstępne konsultacje rynkowe dotyczące przetargu na opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce. Celem konsultacji jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce. Szczegółowe informacje dostępne są podWięcej oSektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe[…]

V posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

V posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyło się (w formie wideokonferencji) kolejne posiedzenie plenarne Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji. Znaczną część spotkania poświęcono omówieniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w kontekście dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: • PrzedstawiliWięcej oV posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji[…]

TRZECIE  WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

TRZECIE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

W celu przybliżenia członkom Rady oraz Grupy Roboczej tematyki związanej z kwalifikacjami i kompetencjami w czerwcu rozpoczęto krótki cykl webinariów. 7 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) zaprezentowała: Polską Ramę Kwalifikacji powiązania Polskiej Ramy Kwalifikacji z międzynarodowymi ramami kwalifikacji SektoroweWięcej oTRZECIE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

obrazek stopki Skip to content