Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

19 maja 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  szóste posiedzenie Rady Ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Informacja na temat przebiegu prac nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze wraz z dyskusją na tenWięcej oVI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

obrazek stopki Skip to content