Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił wstępne konsultacje rynkowe dotyczące przetargu na opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce. Celem konsultacji jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce. Szczegółowe informacje dostępne są podWięcej oSektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe[…]

obrazek stopki Skip to content