Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji – wstępne konsultacje rynkowe

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił wstępne konsultacje rynkowe dotyczące przetargu na opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce.

Celem konsultacji jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/1818-srk-sgwsir

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji.