RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE. AKTUALNE TRENDY I WYNIKI BADAŃ” – sierpień’22

Zapraszamy do lektury Raportu, który jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej
ds. Kompetencji. Niniejszy numer obejmuje okres
sprawozdawczy od 27 lipca do 26 sierpnia 2022 r. Zawiera syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się ww. terminie.

W numerze podjęto takie tematy, jak:

  • raport Closing the gap: Pathways to a post-pandemic recovery in labour markets (The Adecco Group i Economist Impact) poświęcony globalnemu rynkowi pracy,
  • raport Global Employment Trends for Youth 2022. Investing in transforming futures for young people (ILO), w którym omówiono wpływ pandemii COVID-19 na sytuację zawodową młodych ludzi oraz ich perspektywy na rynku pracy w okresie postpandemicznego ożywienia,
  • raport Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce (NBP) opracowany na podst. badania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2022 r.,
  • raport Polki o pracy fizycznej. Życie zawodowe fachowców z kobiecej perspektywy (Pracuj.pl).

Raport jest dostępny pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-sierpien-2022