Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

KONFERENCJA „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA – 2022”

KONFERENCJA „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA – 2022”

Serdecznie zapraszamy na konferencję online pn.: „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora – 2022” organizowaną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Wydarzenie odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 11.00. PROGRAM WYDARZENIA Udział w konferencji jest bezpłatny. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: branża GWŚiR wWięcej oKONFERENCJA „WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ A POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW SEKTORA – 2022”[…]

Usługi wodno-kanalizacyjne we Francji. 7 edycja raportu FP2E / BIPE

Usługi wodno-kanalizacyjne we Francji. 7 edycja raportu FP2E / BIPE

Wiedza pracowników jest niezbędna do poprawy wydajności usług. Stanowiska techniczne we Francji stanowią ponad 7 na 10 miejsc pracy w przedsiębiorstwach wodociągowych, co stanowi fundament wiedzy specjalistycznej.Poniższy schemat prezentuje rozkład stanowisk w przedsiębiorstwach wod-kan we Francji. W 2017 r., podobnie jak w 2012 r., przedsiębiorstwa wodociągowe we Francji przeznaczyły 3,4% swoich wynagrodzeń na szkolenia, jestWięcej oUsługi wodno-kanalizacyjne we Francji. 7 edycja raportu FP2E / BIPE[…]

Działania edukacyjne sektora węgierskiego

Działania edukacyjne sektora węgierskiego

Podczas spotkania EurEau przedstawiciel węgierskiej organizacji MAVIZ podzielił się doświadczeniami związanymi z sektorem pracy w branży wodociągów i kanalizacji. W węgierskich przedsiębiorstwach wodno – kanalizacyjnych zatrudnionych jest około 20 000 pracowników, w 1985 roku było ich 45 000. 65,8% to pracownicy fizyczni, a 57,4% zatrudnionych ma co najmniej 45 lat. Węgrzy zdają sobie sprawę z tego,Więcej oDziałania edukacyjne sektora węgierskiego[…]

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego  środkami Polityki Spójności

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności

Udział w zapewnieniu sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa, jest w obecnym czasie jednym z kluczowych wyzwań i zadań, które realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE w ramach polityki spójności. Poniżej zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR z zakresu wdrażania Europejskich FunduszyWięcej oWsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności[…]

COVID-19 a branża wodno-kanalizacyjna

COVID-19 a branża wodno-kanalizacyjna

Najważniejsze wiadomości dotyczące COVID-19 w kontekście branży wodno-kanalizacyjnej znajdziecie Państwo na stronie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”: https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/koronawirus-info Na stronie IGWP dostępne są artykuły, które zawierają bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju, wykaz działań Izby, wytyczne Rządu i Instytucji Państwowych, a także tłumaczenia najważniejszych dokumentów WHO i EurEau. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Raport „Alternatywne formy pracy”

Raport „Alternatywne formy pracy”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała raport, dotyczący alternatywnych from pracy na rynku unijnym, które nie narzucają pracownikom miejsca, sposobu wykonywania powierzonych zadań i sztywnego harmonogramu. Choć we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej podstawową formą pracy jest zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony i świadczenie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę, to wzrasta popularnośćWięcej oRaport „Alternatywne formy pracy”[…]

obrazek stopki Skip to content