AKTUALIZACJA TERMINU REKRUTACJI: 23.12.2020 r.

Informujemy, że Operatorzy za zgodą PARP dokonali aktualizacji terminu rekrutacji przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze prowadzone w ramach Zadania Covid-19 .
Zgłoszenie prowadzone jest  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid w terminie: 23.12.2020 r. dla  Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Tematy szkoleń oferowanych dla sektora Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji:
• Coaching menadżerski.
• Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej.
• Zarządzanie kryzysowe.
• Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo.
• Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.
• Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
• Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.
• Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Kontakt do Operatora: Krajowa Izba Gospodarcza, tel.: 22 162 79 80, 22 208 28 40, 503 455 332,  22  630 96 87; e-mail: wod-kan@cts.com.pl, wod-kan_am2@kig.pl