Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR)

Konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR)

Konsorcjum złożone z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (lidera konsorcjum) oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i firmy MABEA, przygotowało wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR). Przygotowano wspólny dokument zarówno dla gospodarki wodno-ściekowej, jak i rekultywacji, jednak z wyraźnie wyodrębnionymi częściami dotyczącymi każdegoWięcej oKonsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR)[…]

obrazek stopki Skip to content