Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ  I REKULTYWACJI

POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się ósme posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji. Posiedzenie połączonego ze spotkaniem roboczym Rady i Grupy Doradczej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji.  Pierwszą  część posiedzenia poświęcono na  dyskusję nad opisem i rekomendacją dot.Więcej oPOSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI[…]

obrazek stopki Skip to content