Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

SEKTOR GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI W OBLICZU COVID-19

SEKTOR GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI W OBLICZU COVID-19

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 powoduje niewątpliwie znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji, gdyż rozwój liczby zakażeń powoduje konieczność reorganizacji pracy. Przedsiębiorstwa sektora zajmujące się zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków muszą efektywnie funkcjonować bez względu na sytuację gospodarczą czy społeczną. Przerwanie lub pogorszenie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych zagraża zarówno zdrowiuWięcej oSEKTOR GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI W OBLICZU COVID-19[…]

obrazek stopki Skip to content