Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

METODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI  RÓŻNYCH FORM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – raport tematyczny

METODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH FORM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – raport tematyczny

Zachęcamy do lektury raportu nt. „Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu”.Raport podejmuje m.in. zagadnienia:* System praktycznej nauki zawodu w Polsce* Różne formy nauczania w miejscu pracy (work-based learning) w wybranych krajach Unii Europejskiej* Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu na poziomie krajowym i regionalnym oraz ich przykłady* Analiza danych zastanych (deskWięcej oMETODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH FORM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – raport tematyczny[…]

obrazek stopki Skip to content