Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

CZWARTE   WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI  WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

CZWARTE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

28 sierpnia 2020 r. odbyło się czwarte webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Webinarium miało w przeważającej części charakter dyskusji. W pierwszej części spotkania Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) kontynuowała rozważania nt.: Sektorowej Ramy Kwalifikacji, z uwzględnieniem sektorowej mapy kwalifikacji. Następnie omówiono (wspólnie z uczestnikami): Który poziom w PRK powinna posiadaćWięcej oCZWARTE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI[…]

obrazek stopki Skip to content